duiken  Logo horizontaal wit ow 

Lid worden/beëindigen

Om lid te worden moet u de volgende stappen ondernemen

1. Kom eens kijken op een verenigingsavond (woensdag- en vrijdagavond).
2. Meldt u aan bij een bestuurslid of trainer en doe een aantal lessen mee om de sfeer te proeven
3. Kijk of het u bevalt en beslis of u lid wilt worden van OSCD.
4. U vult het aanmeldingsformulier in en geeft dit af aan de secretaris of bij de bar. E-mailen mag ook.
5. De secretaris schrijft u in bij OSCD en de NOB.

Om uw lidmaatschap op te zeggen moet u de volgende stappen ondernemen

1. Schriftelijk kunt u het lidmaatschap opzeggen bij het secretariaat door middel van een aangetekend schrijven of met bericht van ontvangst.
2. De opzegtermijn bedraagt twee maanden.
3. U ontvangt een bevestiging met de opzegdatum.

OSCD contributie         Onderstaande boeken moeten via OSCD  
Entreegeld senior (vanaf 16 jaar) € 30,00   besteld worden:  
Entreegeld junior ( tot 16 jaar) € 18,50   1* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB  
Maandcontributie 1e Lid € 15,00   2* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB  
Maandcontributie 2e lid/jeugdlid € 12,00   3* Cursusboek incl. brevetregistratiekaart info NOB  
Maandcontributie 3e en volgend lid € 11,00   Duiklogboek luxe of standaard uitvoering info NOB  
Donateur per jaar € 24,00      
Opleidingskosten 1* € 50,00   Adverteren Clubblad  
Opleidingskosten 2* € 25,00   Advertentie A5 per jaar  € 75,00
Opleidingskosten 3* -   Advertentie A6 per jaar  € 37,50
      Advertentie Kaft per jaar  € 115,00
NOB contributie        
 Bondscontributie Senior (per jaar)  € 42,20      
  Inclusief aansprakelijkheisverzekering        
 Bondscontributie Junior (per jaar)  € 18,00      
 Aansprakelijkheisverzekering  € 0,20    
Ongevalsverzekering per lid  € 0,93